Axier Solagaistua

1431 m

Peña (Cruz) del Castillo - 2018-08-26

Toloño

986 m

Marinda - 2018-08-14

Gibillo

919 m

Telleta / Labazar - 2018-08-14

Gibillo

1482 m

Gorbeia - 2018-07-31

Gorbeia

1523 m

Aizkorri - 2018-07-22

Aizkorri

981 m

Larrano Puntea - 2018-06-13

Anboto

1214 m

Kurutzeta - 2018-06-13

Anboto

1117 m

Atxulaur haitza - 2018-06-10

Gorbeia

1090 m

Urtutxe - 2018-06-10

Gorbeia

1099 m

Axkorrigan - 2018-06-10

Gorbeia

1099 m

Axkorrigan - 2018-06-10

Gorbeia

1320 m

Buetraitz - 2018-06-03

Aloña

1244 m

Gorgomendi - 2018-06-03

Aloña

1008 m

Urkiolagirre - 2018-05-27

Anboto

1214 m

Kurutzeta - 2018-05-27

Anboto

1111 m

Mugarriluze - 2018-05-20

Elgea eta Zaraia

1112 m

Kurutzebarri - 2018-05-20

Elgea eta Zaraia

1141 m

Elorreta - 2018-05-20

Elgea eta Zaraia

941 m

Untzillatx - 2018-04-22

Anboto

1057 m

Iruatxeta (Ipizte) - 2018-04-15

Anboto

822 m

Andasto - 2018-04-15

Anboto

888 m

Atxabal / Oro - 2018-04-14

895 m

Jarindo - 2018-04-02

447 m

Ereñozar - 2018-04-01

785 m

Astxiki - 2018-03-30

Anboto

782 m

Eneabe - 2018-03-17

Gorbeia

994 m

Soila - 2018-03-04

Izki

1277 m

Toloño - 2018-02-18

Toloño

1482 m

Gorbeia - 2018-02-04

Gorbeia

1244 m

Oderiaga - 2018-01-28

Gorbeia

1244 m

Lapoblación, Castillo de - 2018-01-21

Toloño

1243 m

Peñalta - 2018-01-21

Toloño

1026 m

Oiz - 2018-01-20

Oiz

954 m

Saibi - 2018-01-10

Anboto

1482 m

Gorbeia - 2017-12-31

Gorbeia

944 m

Albiturri - 2017-12-30

Elgea eta Zaraia

1017 m

Pagobedeinkatu - 2017-12-30

Elgea eta Zaraia

1111 m

Mugarriluze - 2017-12-30

Elgea eta Zaraia

1192 m

Aumategi / Saiturri - 2017-12-30

Elgea eta Zaraia

1482 m

Gorbeia - 2017-12-06

Gorbeia

724 m

Bagate - 2017-11-27

Gibillo

1225 m

Vallegrull - 2017-11-26

1117 m

Atxulaur haitza - 2017-10-15

Gorbeia

1186 m

Asparreta - 2017-10-15

Gorbeia

1309 m

Lekanda - 2017-10-15

Gorbeia

1211 m

Atxausieta - 2017-10-15

Gorbeia

1173 m

Arteta - 2017-10-15

Gorbeia

1161 m

Kusatx - 2017-10-15

Gorbeia

1259 m

Gorosteta - 2017-10-15

Gorbeia

1235 m

Ipargorta - 2017-10-15

Gorbeia