MIKEL ARRIBAS

1277 m

Toloño - 2018-10-18

Toloño

1224 m

Bonbalatxi - 2018-10-18

Toloño

901 m

Cerro - 2018-10-17

1046 m

Zalbizkar - 2018-10-16

Gasteizko mendiak

1029 m

Pagogan - 2018-10-16

Gasteizko mendiak

1000 m

Cuervo (Arrieta) - 2018-10-10

Gasteizko mendiak

914 m

Areatza - 2018-10-10

Gasteizko mendiak

901 m

Cerro - 2018-10-08

901 m

Cerro - 2018-10-05

901 m

Cerro - 2018-10-03

901 m

Cerro - 2018-10-02

901 m

Cerro - 2018-09-28

901 m

Cerro - 2018-09-25

901 m

Cerro - 2018-09-21

901 m

Cerro - 2018-09-18

901 m

Cerro - 2018-09-14

901 m

Cerro - 2018-09-12

901 m

Cerro - 2018-09-03

914 m

Areatza - 2018-08-29

Gasteizko mendiak

901 m

Cerro - 2018-08-28

901 m

Cerro - 2018-08-25

901 m

Cerro - 2018-08-23

1482 m

Gorbeia - 2018-07-13

Gorbeia

914 m

Areatza - 2018-07-08

Gasteizko mendiak

1000 m

Cuervo (Arrieta) - 2018-07-08

Gasteizko mendiak

1046 m

Zalbizkar - 2018-07-07

Gasteizko mendiak

1029 m

Pagogan - 2018-07-07

Gasteizko mendiak

1149 m

Arrigorrista - 2018-07-02

Iturrieta

1104 m

Atxuri - 2018-07-02

Iturrieta

1111 m

Santa Elena - 2018-07-02

Iturrieta

1117 m

Atxulaur haitza - 2018-06-27

Gorbeia

1186 m

Asparreta - 2018-06-27

Gorbeia

1309 m

Lekanda - 2018-06-27

Gorbeia

1169 m

Kruzeta - 2018-06-24

Arkamu

1188 m

Repico - 2018-06-24

Arkamu

1131 m

Peña Colorada - 2018-06-24

Arkamu

822 m

Otero - 2018-06-19

901 m

Cerro - 2018-06-19

914 m

Areatza - 2018-06-13

Gasteizko mendiak

1000 m

Cuervo (Arrieta) - 2018-06-13

Gasteizko mendiak

931 m

Burbona Occidental - 2018-06-02

Gorbeia

934 m

Burbona - 2018-06-02

Gorbeia

971 m

Belabia / Engua - 2018-05-28

Izki

937 m

Mantxibio - 2018-05-23

Izki

994 m

Soila - 2018-05-23

Izki

1146 m

Butxisolo - 2018-05-20

Gasteizko mendiak

1177 m

Kapildui - 2018-05-20

Gasteizko mendiak

1221 m

Berretin - 2018-05-17

Gorbeia

1307 m

Pagazuri - 2018-05-17

Gorbeia

1341 m

Arroriano - 2018-05-17

Gorbeia