Sergio Morales

768 m

Pikozorrotz - 2020-05-26

Gasteizko mendiak

848 m

Lendizgana - 2020-05-23

Gasteizko mendiak

699 m

Basotxo - 2020-05-23

Gasteizko mendiak

976 m

Bustuko gana - 2020-05-17

Gasteizko mendiak

943 m

San Miguel - 2020-05-17

Gasteizko mendiak

816 m

Eskibelgo atxa - 2020-05-16

Gasteizko mendiak

893 m

Peña Arrate - 2020-03-14

Gasteizko mendiak

1029 m

Pagogan - 2020-03-14

Gasteizko mendiak

963 m

Landarraga - 2020-03-14

Gasteizko mendiak

895 m

Askorri - 2020-03-14

Gasteizko mendiak

854 m

Siskino - 2020-03-08

Gorbeia

1031 m

Oketa - 2020-03-08

Gorbeia

1188 m

Zerraluntxa - 2020-02-29

Toloño

1183 m

Cocinas - 2020-02-29

Toloño

1168 m

Artxabal - 2020-02-29

Toloño

867 m

Albertia - 2020-02-22

801 m

Isuskitza - 2020-02-22

864 m

Maroto - 2020-02-22

895 m

Jarindo - 2020-02-22

895 m

San Vitores - 2020-02-16

805 m

Tuyo, Castillo de - 2020-02-16

968 m

Arluziaga - 2020-02-15

Anboto

1008 m

Urkiolagirre - 2020-02-15

Anboto

978 m

Zaldiaran - 2020-02-09

Gasteizko mendiak

836 m

San Kiliz / Urgatxi / Errogana - 2020-02-09

Gasteizko mendiak

786 m

Amaritu - 2020-02-03

Arrato

931 m

Burbona Occidental - 2020-02-02

Gorbeia

931 m

Burbona Occidental - 2020-02-02

Gorbeia

928 m

Burbona Oriental - 2020-02-02

Gorbeia

934 m

Burbona - 2020-02-02

Gorbeia

928 m

Burbona Oriental - 2020-02-02

Gorbeia

898 m

Ganalto - 2020-01-26

Badaia

883 m

Olazar - 2020-01-26

Badaia

1128 m

Legunbeko haitza - 2020-01-04

Entzia

1125 m

Bigate - 2020-01-04

Entzia

1125 m

Bigate - 2020-01-04

Entzia

854 m

Unda - 2019-12-31

Arrato

888 m

Armikelo - 2019-12-31

Arrato

887 m

La Llana, Peña - 2019-12-31

Arrato

772 m

Arratobe - 2019-12-31

Arrato

794 m

Azkorrieta - 2019-12-31

Arrato

1041 m

Semendia - 2019-12-26

Toloño

1341 m

Artesilla, Peña - 2019-12-25

Toloño

1523 m

Aizkorri - 2019-10-26

Aizkorri

852 m

Motrico - 2019-09-26

Obarenes

956 m

Peñalrayo - 2019-09-25

Obarenes

1376 m

Redecilla (Recilla) - 2019-06-02

Toloño

1385 m

Cervera - 2019-06-02

Toloño

1041 m

Semendia - 2019-03-23

Toloño